iPhone tương thích với những kiểu tai nghe nào?Có thể dùng những kiểu tai nghe nào với iPhone? Tôi có thể dùng tai nghe Bluetooth với iPhone được không? (Lan Anh, Tp HCM)

Trả lời:    


iPhone có một lỗ cắm tai nghe chuẩn 3.5mm, do vậy nó tương thích với hầu hết các tai nghe stereo. Một số tai nghe Stereo có thể phải cần đến một bộ chuyển đổi để đảm bảo việc cắm khít với lỗ tai nghe. iPhone được thiết kế để làm việc tốt nhất với tai nghe Bluetooth Apple. Phần lớn các tai nghe Bluetooth khác cũng tương thích với iPhone.